Events

Inspiratiesessie juridisch thema

Graag nodigen wij u uit voor onze volgende inspiratiesessie op donderdag 18 oktober a.s. Advocaten Frank van Ardenne en Remko Wijling van Van Ardenne & Crince le Roy Advocaten zullen een speciale sessie voor u verzorgen waarbij de bevoegdheden van toezichthoudende instanties centraal staat. 


Bedrijven in Rotterdam staan meer dan gemiddeld in de schijnwerpers van toezichthoudende instanties zoals de ACM, AFM, de Inspectie SZW, ILT, de Omgevingsdienst of de NVWA. Deze instanties maken hierbij gebruik van diverse bevoegdheden, zoals de mogelijkheid om bij een overtreding een last onder dwangsom op te leggen of aanwijzingen op te leggen. De laatste jaren is het takenpakket van toezichthouders op steeds meer terreinen uitgebreid met de mogelijkheid om een boete op te leggen en een overtreding te bestraffen. Ook mogen toezichthouders een opgelegde boete in de publiciteit brengen door deze te publiceren. Zij doen hiermee actief aan ‘naming and shaming’. De gevolgen van dit bestuurlijke toezicht, kunnen dan ook enorm ingrijpend zijn. Meer dan eens verschiet een bestuursrechtelijke zaak bovendien van kleur en worden ook strafrechtelijke dwangmiddelen aangewend.


De advocaten van Van Ardenne & Crince le Roy advocaten, die vanuit hun praktijk dagelijks opereren op het snijvlak van het bestuurs- en strafrecht, zullen tijdens deze Masterclass aan de hand van actuele voorbeelden stilstaan bij de vraag hoe om te gaan met de diverse bevoegdheden en dwangmiddelen die een toezichthouder tot zijn beschikking heeft. Mag zonder meer aan ‘naming en shaming worden gedaan, en kan bijvoorbeeld naast een bestuurlijke boete ook nog strafvervolging plaatsvinden?


Programma 18 oktober:

17.00 uur - Inloop WTC Clublounge

17.15 uur - Inspiratiesessie door Van Ardenne & Crince le Roy advocaten

Aansluitend borrelen en netwerken tot 19.00 uur.


Locatie:

WTC Rotterdam

Beursplein 37, Rotterdam

Locatie: WTC Clublounge


Aanmelden:

U bent welkom om bij deze sessie aanwezig te zijn. Nog geen lid? Dan kunt u vrijblijvend een keer een bijeenkomst bijwonen. Een introducé is ook van harte welkom. Aanmelden is eenvoudig mogelijk via onderstaande link:

Aankomende events

Informatiebijeenkomst Masterplan

Informatiebijeenkomst Masterplan

Benieuwd naar de toekomst van WTC Rotterdam?